Boken kommer

Boken kommer är bibliotekets kostnadsfria service för den som inte kan komma till biblioteket på grund av långvarig sjukdom, konvalescens, rörelsehinder eller annat handikapp.

Servicen innebär att du kan få böcker hemsända. Bokturerna sker varannan vecka. Du bestämmer själv hur många och vilken typ av böcker du vill läsa.

Det finns förutom vanliga böcker också böcker med stor stil och talböcker.
 
Ring biblioteket 645185, 645512, 645186 och fråga efter boken-kommer servicen.