Databaser

Databaser som går att använda via Internet hemifrån eller på biblioteket:

Du kan logga in med ditt lånekortsnummer (finns på baksidan av lånekortet).

Alex Författarlexikon
Här kan du söka information om författare. Få presentationer av författarna och vad de skrivit. Även tips på vidare läsning om författarna. Kräver hjälp av personal med inloggning.

Global Grant
Här kan du leta efter stöd och stipendier från hela världen.

Pressreader
Klikca på länken ovan och logga in för att komma åt Pressreader.
Du kan läsa tidningar och tidskrifter från hela världen genom att komma till biblioteket och ladda ner tidningar/tidskrifter eller logga in här på hemsidan för att läsa. Pressreader ger tillgång till mer än 500 dagstidningar och tidskrifter från mer än 70 länder på 37 olika språk.
Tidningarna är en exakt elektronisk kopia av den tryckta upplagan.

SVAR - Digitala forskarsalen
Sök information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. Det behövs inget inlogg till SVAR.

Databaser som du endast kan använda på biblioteket:

Artikelsök
Förtecknar artikelinnehållet i 30 dagstidningar och ca 550 löpande tidskrifter. Kräver hjälp av personal med inloggning.

Mediearkivet
Här kan du söka och läsa artiklar i en stor mängd tidningar och tidskrifter. Du kommer in i databasen automatiskt när du använder bibliotekets datorer.

Här kan du söka och läsa artiklar i en stor mängd tidningar och tidskrifter från 180 olika länder. Du kommer in i databasen automatiskt när du använder bibliotekets datorer.