Föreläsningar

Under hösten 2021 är föreläsningarna flyttade till Avesta teater. Under våren och hösten anordnar biblioteket föreläsningar.

Föreläsningar Hösten 2021

  1. Simon Häggström Avesta Teater, Domarhagsskolan

    When: Tuesday 7 December 18:30 - 20:30
    Location: Avesta

    Polisen Simon Häggström föreläser om den gränsöverskridande människohandel d.v.s. handeln med kvinnor från Rumänien och Nigeria.