Filmkväll på Avesta bibliotek

Vi ser en film, fikar och samtalar om filmen. Allt är gratis!

Arrangörer: Avesta bibliotek, Södra Dalarnas FN-förening, Sveriges förenade filmstudios och ABF.