Sånger och sagor

För dig som lär dig svenska, du och ditt barn är välkomna på sång- och sagostunder på Avesta bibliotek.

Vi läser sagor och sjunger sånger för små barn (0-3 år), äldre syskon är också välkomna.

Under hösten kommer vi att träffas följande fredagar:

28 september

12 oktober

26 oktober

9 november

23 november

7 december

Tid: kl. 10.30-11.00.

Välkomna!

Om du har några frågor, hör av dig till oss:

Lene Kristjansen Edström (Kulturskolan)           Malin Bivelöv (Avesta bibliotek)

tel. 070-3611548                                                     tel. 0226-645176

e-post: lene.kristjansen@gmail.com                    malin.bivelov@avesta.se