Sagoläsare på förskolor 

Några av våra fantastiska sagoläsare!
Hösten 2017 startades projektet Äldre läser för allas barnbarn. Tanken är att äldre personer besöker förskolor och där läser sagor för barnen. Varje person har sin bestämda förskola, så att sagoläsaren och barnen kan bygga upp en relation med varandra. Syftet är att väcka läslust hos barnen och även att skapa möten mellan generationerna.  
 
Just nu har vi 8 sagoläsare som regelbundet besöker varsin förskola.  
 
Äldre läser för allas barnbarn är ett samarbete mellan biblioteket, ABF, Skådebanan och har fått bidrag från Postkodlotteriet.  
 
Om du är intresserad av att bli sagoläsare, hör av dig till oss så berättar vi mer:
Malin Bivelöv tel. 0226-64 51 76 malin.bivelov@avesta.se 
Therese Hedberg tel. 0226-64 59 65  therese.a.hedberg@avesta.se