Talböcker

Talböcker är böcker inlästa i Daisy-format. De är främst inlästa för synskadade, men även de som av andra skäl inte kan läsa eller hantera en vanlig bok får låna talböcker. Det gäller även om handikappet är tillfälligt. Det krävs inga intyg för att börja låna talböcker.

Biblioteket har även vanliga ljudböcker: CD-böcker och MP3-böcker, som det är fritt för alla att låna.

Du kan låna talböcker på biblioteket i Avesta. Det går även att beställa talböcker per telefon eller via någon av våra filialer.Talböcker sänds gratis till och från biblioteket per post.

Det finns talböcker för både barn och vuxna. De talböcker vi själva inte har laddar vi hem eller lånar in från andra bibliotek.

För att lyssna på DAISY-talböcker behöver du en Daisy-spelare, en dator med ett särskilt läsprogram eller en CD-spelare som klarar att läsa mp3-format.

Biblioteket har  ett par DAISY-spelare att låna ut för en kortare period (tre veckor).

Du kan också registera dig för egen nedladdning i Legimus på biblioteket i Avesta.

Det kostar inget att beställa eller låna talböcker.

Har du frågor ring: 0226-645178