Språket som verktyg. Vad gör vi när orden sinar?

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

15 april måndag 2019
15 april måndag 2019
2019-04-15 till 2019-04-15.
Plats Horndals bibliotek
Målgrupp:

Allt fler barn och ungdomar får allt svårare att läsa och skriva. Hur ser deras framtidsutsikter ut? Hur oroade ska vi vara? Hur påverkas samhället? Hur kan man vända den nedåtgående spiralen? Vad kan skolan göra och vad kan föräldrar och andra vuxna bidra med?

Möt en av landets mest anlitade läsfrämjare både bland unga och vuxna, författaren Torgny Karnstedt, som har ett förflutet i arbetslivet som fabriks- och verkstadsarbetare.  Han är flerfaldigt prisbelönad för sitt folkbildande arbete och för sin förmåga att väcka engagemang hos sin publik oavsett bakgrund, ålder eller kön.

  Torgny Karnstedt har skrivit Avesta metalls 100-årskrönika Vi väljer vår framtid och är därför väl bekant med ortens historia. Han är inbjuden för att inspirera högstadieelever i kommunen att skriva om nutidens Avesta och vi är glada att kunna erbjuda alla intresserade en föreläsning.