Fors bibliotek

Biblioteket har nu stängt. Beslutet togs i Bildningsstyrelsen 2020-05-06.

Protokoll Bildningsstyrelsen 2020-05-06

Taggar:

den 13 november 2020