Dalabiblioteken

Avesta blir en del av dalabiblioteken Dalabiblioteken är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Dalarnas 15 kommuner. Under våren 2023 kommer samtliga folkbibliotek att bli en del av det samarbetet.

Bild för Dalabiblioteken

Låna och lämna böcker i hela Dalarna

Genom Dalabiblioteken kommer du att kunna låna och reservera böcker och andra medier från hela Dalarna på ett och samma bibliotekskort.

Du kommer att kunna söka i vårt utbud av medier på den nya webbplatsen dalabiblioteken.se.

Där kan du också få tips på läsning och aktuella program på alla biblioteken.

Varje bibliotek i samarbetet kommer att ha sina egna sidor på dalabiblioteken.se. Där kan du hitta information om just det bibliotek du vill besöka.

Nytt bibliotekskort och låntagaravtal

För att få tillgång till alla böcker, medier och tjänster i Dalabiblioteken behöver du skriva på ett nytt bibliotekskortsavtal. Det gör du genom att godkänna ett låntagaravtal där du:

  • ger ditt samtycke till att vi registrerar dina personuppgifter i Dalabibliotekens gemensamma system
  • godkänner våra låneregler

Du kommer att kunna underteckna låntagaravtalet digitalt via dalabiblioteken.se. Du kan också få hjälp på biblioteket.

I Avesta kommer det att ske i februari/ mars.

Du kan redan nu gå in och smygtitta på » Dalabiblioteken.se.

 

Mer information

den 13 januari 2023