Låneregler Låneregler
Avgifter Avgifter

Reservationsavgift: ingen

Expeditionsavgift för fjärrlånebeställningar: avgiftsfritt
Förkommet lånekort, vuxna (från 15 år): 20 kr
Förkommet lånekort, ungdomar under 15 år: avgiftsfritt
Artiklar från forsknings- och universitetsbibliotek: 40 kr
Fotostatkopia, datautskrift: 3 kr

DVD, Blu-Ray, elektroniska spel

Utlåning av dvd Blu-Ray: 20 kr per vecka
Barnfilm: avgiftsfritt/1 vecka
Förseningsavgift dvd (även barnfilm): 10 kr per dygn
Utlåning av elektroniska spel: 25 kr per vecka
Högsta förseningsavgiftavgift per återlämningstillfälle: 200 kr

DVD, Blu-Ray och elektroniska spel utlånas fr o m den dag man fyller 15 år.

Förseningsavgifter för böcker, tidskrifter och CD-skivor:

Tre dagar efter förfallodagen per bok, tidskrift och CD-skiva: 3 kr/dag
Högsta avgift per bok, tidskrift och CD-skiva: 50 kr
Högsta avgift per återlämningstillfälle: 200 kr

Förseningsavgift betalas fr o m det år man fyller 15 år, dock betalar även ungdomar under 15 år förseningsavgift för CD-skivor.
Förseningsavgifter som inte betalas vid återlämningstillfället kvarstår tills avgiften är erlagd.
Vid skulder över 50 kronor spärras lånekortet tills avgiften är erlagd.

Ingen förseningsavgift utgår för: barn- och ungdomsböcker samt talböcker och institutionslån.

Ersättning för förstört eller förkommet material

Vuxenbok: 300kr
Barnbok lånad av vuxen: 150 kr
CD-skiva: 200 kr
Pocketbok: 50 kr
Tidskrift, enstaka häfte 50 kr
Tidskrift, hel årgång   Pren.pris 
Alternativ vid samtliga: anskaffningsvärde.

Logga in
Koppardalen Koppardalen