E-tjänster tillgängliga på biblioteken E-tjänster tillgängliga på biblioteken

Dessa E-tjänster/ databaser kan du ta del av genom att komma till biblioteket och använda dem där:

Alex- Författarlexikon
Här kan du söka information om författare. Få presentationer av författarna och vad de skrivit. Även tips på vidare läsning om författarna. Kräver hjälp av personal med inloggning.

Artikelsök
Förtecknar artikelinnehållet i 30 dagstidningar och ca 550 löpande tidskrifter. Kräver hjälp av personal med inloggning.

Pressreader
Nu finns Pressreader på Avesta bibliotek. Du kan läsa tidningar och tidskrifter från hela världen direkt på en dator. Pressreader är en web-baserad portal som ger tillgång till mer än 500 dagstidningar och tidskrifter från mer än 70 länder på 37 olika språk.
Tidningarna är en exakt elektronisk kopia av den tryckta upplagan. Logga in med lånekortsnumret hemmifrån eller använd dator i tidningshörnan på biblioteket eller kom till biblioteket och ladda ner några tidningar till din telefon eller surfplatta.

Mediearkivet
Här kan du söka och läsa artiklar i en stor mängd tidningar och tidskrifter. Du kommer in i databasen automatiskt när du använder bibliotekets datorer.

SVAR -Digitala Forslarsalen
Sök information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. Antingen på en av bibliotekets datorer eller på egen enhet via bibliotekets wifi.

Updatum
Här kan du söka och läsa artiklar i en stor mängd tidningar och tidskrifter från 180 olika länder. Du kommer in i databasen automatiskt när du använder bibliotekets datorer.
 

 

 

Logga in