Fler tjänster Fler tjänster

Här kan du läsa om hjälpmedel och service som biblioteken i Avesta erbjuder till dig som har kontakt med eller arbetar med äldre eller fysiskt/psykiskt handikappade människor eller som själv har någon form av handikapp.

Det finns:

Böcker med stor stil
För dem som har svårt att läsa liten stil finns det böcker med särskilt stor stil. Innehållet är detsamma som i böcker med normal stil.

LL-Böcker
På alla bibliotek finns det lättlästa böcker. En speciell serie så kallade LL-böcker ges ut för vuxna med någon form av läshandikapp. I denna serie finns både spännande, roliga och vackra böcker av olika svårighetsgrad. Några av böckerna innehåller nästan bara bilder. Läs mer på: Centrum för lättläst

Böcker med bilder
Den som är lästrött, har koncentrationssvårigheter eller är afatiker och inte kan läsa vanliga böcker kan ha glädje av att bläddra i böcker med mycket bilder. Biblioteket har rikt illustrerade böcker om till exempel främmande länder, natur, djur, konst och historia.

Talböcker
Talböcker är böcker som är inlästa på kassett eller DAISY. De är främst inlästa för synskadade, men även de som av andra skäl inte kan läsa eller hantera en vanlig bok får låna talböcker. Det gäller även om handikappet är tillfälligt.

 

Bok & DAISY
Bok & DAISY består av en tryckt bok och en DAISY-skiva (CD-skiva i MP3-format) där texten är inläst.
Ibland är texten inläst i två olika hastigheter - en normal och en långsam. Tanken är att man samtidigt ska kunna följa med i den tryckta boken.  De lånas ut till dem som har lässvårigheter. Det går också att själv kombinera en talbok med motsvarande bok i svartskrift.

Punktskriftsböcker
Punktskriftsböcker är böcker som är framställda med Brailles punktskrift. För synskadade barn finns även bilderböcker med reliefbilder.
Biblioteket kan förmedla lån av punktskriftsböcker från Talboks- och Punktskriftsbiblioteket i Enskede. (TPB).

Boken Kommer
Boken Kommer är bibliotekets kostnadsfria service för den som inte kan komma till biblioteket på grund av långvarig sjukdom, konvalescens, rörelsehinder eller annat handikapp.
Servicen innebär att du kan få böcker hemsända. Bokturerna sker ungefär var 6:e vecka. Du bestämmer själv hur många och vilken typ av böcker du vill beställa.

Bokdepositioner
Om ett servicehus, ett gruppboende eller någon annan institution vill ha en liten boksamling i sina lokaler kan biblioteket ibland erbjuda depositioner. Bokdepositionerna byts med viss regelbundenhet.

Hör gärna av dig per telefon eller kom på besök.

Telefon, socialbibliotekarie:

0226-645178

 

Logga in
Koppardalen Koppardalen