För pedagoger För pedagoger

Boklådor

Boklådor kan beställas av förskolor och av lärare på skolorna. De kan innehålla pek- och bilderböcker, kapitelböcker eller faktaböcker.

Bokpåsar

För förskolor och dagbarnvårdare finns det bokpåsar att låna, som sedan kan lånas ut till barn och föräldrar. Bokpåsarna innehåller pek- och bilderböcker.

Klassbesök

Lärare kan boka klassbesök. Vi tar emot klasser för visning av biblioteket, och kan kombinera det med ett bokprat för eleverna.

6-årsvisningar

Alla förskoleklasser bjuds under höstterminen in till biblioteken. Barnen får då möjlighet att bekanta sig med sitt närmaste bibliotek. De får även höra en saga och, om föräldrarna godkänner det, sitt första lånekort.

Lärarlånekort

Lärare har möjlighet att ordna ett lärarkort med längre lånetid.

 

 

Logga in