Talböcker/ DAISY Talböcker/ DAISY

Talböcker är böcker inlästa i DAISY-format. De är främst inlästa för synskadade, men även de som av andra skäl inte kan läsa eller hantera en vanlig bok får låna talböcker. Det gäller även om handikappet är tillfälligt. Det krävs inga intyg för att börja låna talböcker.

Biblioteket har även vanliga ljudböcke: CD-böcker och MP3-böcker, som det är fritt för alla att låna.

Talböcker kan du låna om du är:

  • synskadad
  • rörelsehindrad
  • afatiker
  • utvecklingsstörd
  • hörselskadad (för hörselträning)
  • dyslektiker
  • långtidssjuk
  • konvalescent
  • psykiskt handikappad
  • lästrött pga. hög ålder

Du kan låna talböcker på biblioteket i Avesta. Det går även att beställa talböcker per telefon eller via någon av våra filialer. Talböcker sänds gratis till och från biblioteket per post. Det finns talböcker för både barn och vuxna. De talböcker vi själva inte har laddar vi hem eller lånar in från andra bibliotek. Det kostar inget att beställa eller låna talböcker.

För att lyssna på DAISY-talböcker behöver du en DAISY-spelare, en dator med ett särskilt läsprogram eller en CD-spelare som klarar att läsa mp3-format.

Talboksspelare förskrivs av landstingen som hjälpmedel. Biblioteket har också ett par DAISY-spelare att låna ut för en kortare period (tre veckor).

Logga in
Koppardalen Koppardalen